Zawody drużynowe w Leśnym Parku Linowym – 29.09.2012

Zapraszamy dnia 29 września (sobota) o godz. 13:30 na Zawody drużynowe w Leśnym Parku Linowym (Olsztyn, ul. Parkowa 3).

Zawody odbędą się z okazji Zlotu Turystów „Zadyszka”. Zawody są bezpłatne.

Zgłaszanie drużyn od dnia 28.09.2012 r. (piątek)

pod nr telefonu 797 12 90 60.

Ilość ograniczona - max.15 drużyn 3-osobowych, decyduje kolejność zgłoszeń

Wyciąg z regulaminu Zawodów Uczestników Zlotu Turystów ,,Zadyszka''w Leśnym Parku Linowym:

1.Zawody odbędą się na terenie Lasu Miejskiego w Leśnym Parku Linowym w dniu 29.09.2012r. o godz. 13.30. Zakończenie przewidywane około godz. 17.00.

2.Wytypowana drużyna z 3 osób. Drużyny mogą być damsko - męskie.

3.Minimalny wiek zawodników to 18 lat.

4.Pracownicy Leśnego Parku Linowego nie biorą udziału w konkurencjach.

5.Komisja sędziowska będzie składała się z wyznaczonych osób, instruktorów Leśnego Parku Linowego oraz z instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu

6.Zadania:

  • Tyrolka sztafeta -  wejście po drabince ruchomej na wysokość ok 9m, przepięciem pojedyncze zjazdy zawodników na tyrolce o długości 123m, zejście po drabince ( asekuracja na urządzeniu samohamownym), powrót - jazda na rowerze na początek zjazdu i "przybicie piątki" kolejnemu zawodnikowi. W zależności od miejsca punktacja na podstawie pomiaru czasu drużynowego.
  • Holowanie niedolota -  przeciągniecie po jednej osoby z drużyny, która znajduje się na środku zjazdu tyrolskiego ( do przeciągnięcia ok 50 metrów), do podestu. Zadanie wykonują dwie wybrane osoby z drużyny. Liczy się czas najszybszego wejścia na podest, przepięcia się do liny zjazdowej, dojechania do niedolota i chwytając go nogami przyciągnięcie do podestu. W zależności od miejsca punktacja na podstawie pomiaru czasu drużynowego.
  • Wspiny na ściance - zdobywanie wcześniej ustalonej trasy na skałkowej ściance wspinaczkowej przez każdego z uczestników reprezentujących poszczególne dyscypliny. Każda osoba jest asekurowana na tzw. ,, wędkę'' przez instruktora stojącego na ziemi. Zawodnik ma za zadanie wejść na szczyt ścianki do wyznaczonego miejsca. W zależności od miejsca punktacja na podstawie pomiaru czasu drużynowego.

7.Postanowienia ogólne

Zawodnicy są wyposażeni w sprzęt alpinistyczny firmy PETZL, kaski ochronne, uprzęże , bloczki zjazdowe, karabinki.

Każdy z uczestników biorący udział w zawodach ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Parku Linowego i ścianki wspinaczkowej a po zapoznaniu się z nimi ma obowiązek podpisania oświadczeń.

Każda osoba zostanie przeszkolona z zasad bezpiecznego korzystania z tras w Leśnym Parku Linowym.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznego kształtu konkurencji lub zmiany ich liczby. Zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach najszybciej jak to możliwe.

8.Odpowiedzialność

Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe i ostrzega, że zadania związane z wysokością niosą ze sobą zagrożenie dla ŻYCIA I ZDROWIA.

9.Dyskwalifikacje

a.Zespół zostanie zdyskwalifikowany za:

I.nie przestrzeganie regulaminu zadań,

II.naruszenie zasad bezpieczeństwa.

 

Punktacja zależna uzyskanego miejsca w danej konkurencji.

W konkurencjach czasowych najwyższą ilość punktów uzyskuje drużyna, która ma najlepszy czas.

Obowiązuje strój sportowy oraz w miarą potrzeb rękawiczki.

Zawody będą się odbywały w trzech miejscach jednocześnie, później zamiany miejscami itd.


Informujemy, że po zgłoszeniu się drużyn jest możliwość (bezpłatnie) zapoznania się i wypróbowania swoich sił w Leśnym Parku Linowym codziennie od godz. 10.00 do 17.00 po wcześniejszej rezerwacji pod nr telefonu 797 12 90 60.

Leśny Park Linowy

tel. 797 12 90 60

ul. Parkowa 3A
10-222 Olsztyn

Informacje  -  http://lesnyparklinowyolsztyn.pl/