Zabytek na dziś – Kościół garnizonowy Matki Boskiej Królowej Polski w Olsztynie

Wzniesiony w latach 1913–1914 jako ewangelicko-augsburski kościół garnizonowy Armii Cesarstwa Niemieckiego. Do 1945 kościół służył żołnierzom wyznania ewangelicko-augsburskiego. Gdy Olsztyn znalazł się w granicach Polski, świątynię przejął kościół katolicki.

DSC00050 (800x600)Na początku XX wieku w mieście garnizonowym, jakim stał się Olsztyn koniecznością stała się budowa nowej świątyni dla żołnierzy, którzy w większości byli wyznania ewangelickiego. Pod jej budowę wojsko oddało część placu ćwiczeń koszar piechoty znajdujących się przy obecnej ul. Kromera. Zlecenie na projekt nowej świątyni otrzymał architekt z Berlina Ludwik Dihm. Kamień węgielny wmurowano 4 maja 1913 r., a świątynię oddano do użytku 4 lipca 1915 r.

Najbardziej charakterystyczną cechą budowli jest dwuszpicowa wieża, o wysokości ponad 50 m. Pierwotnie pokryta była łupkiem, który po 1945 roku zastąpiono blachą miedzianą.W nawie głównej sklepienia kolebkowe, w bocznych – krzyżowe, a w prezbiterium – gwiaździste. Do kościoła dobudowana jest zakrystia – w formie oddzielnego, niskiego budynku dostawionego do tylnej ściany prezbiterium. Kościół posiada trzy nawy, transept oraz wyodrębnione, prosto zamknięte prezbiterium. Ołtarz główny w obiekcie składa się z krucyfiksu oraz z rzeźbionej sceny Ostatniej Wieczerzy. Pierwotnie we wnętrzu świątyni znajdowały się empory, które zostały rozebrane po roku 1945. Wewnętrzne ściany kościoła bogate są w neogotycką polichromię, w tym postacie apostołów namalowane w 1914 przez Asbacha. Częścią dekoracji malarskiej były także herby Niemiec, Prus Wschodnich, Olsztyna, Lutra i Hindenburga – obecnie już nie istnieją.

Kościół jest obecnie pod kuratelą wojskowego Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie. Zgodnie z prawem zostanie teraz przekazany pod zarząd miasta. Archidiecezja Warmińska złożyła już wniosek o nabycie praw własności.