Zabytek na dziś – Katedra p.w. Św. Mikołaja z Miry w Elblągu

Gotycki, halowy kościół farny średniowiecznego Elbląga. Katedra diecezji elbląskiej od 1992 r. Podczas sprawowania urzędu przez pierwszego biskupa Warmii – Anzelma, w związku z jego stałym rezydowaniem w Elblągu kościół Św. Mikołaja pełnił nieformalną funkcję katedry warmińskiej. Jeden z najwyższych obiektów sakralnych w Polsce.

733988_4076367647401_1703296620_nŚwiątynię zaczęto wznosić równolegle z założeniem miasta, nadając wezwanie Św. Mikołaja, patrona kupców i żeglarzy, najważniejszych zawodów w Elblągu. Początkowo świątynia miała postać niskiej trójnawowej, pięcioprzęsłowej hali z dwuprzęsłowym prezbiterium otoczonej zewnętrznymi przyporami. Wnętrze zdobiły sklepienia krzyżowo-żebrowe. Od zachodu dostawiono wieżę. Z tej pierwotnej bryły zachowały się fundamenty kamienne, podwójne okno w ścianie wschodniej oraz portal północny.

Kościół wielokrotnie rozbudowywano i przebudowywano. Wyposażenie kościoła zostało zniszczone w 1573 r. po chwilowym przejęciu kościoła przez protestantów. W XVII w. wymieniono gotyckie ołtarze na barokowe. Posłużyły ledwie dwu pokoleniom elblążan, zanim doszło do tragedii.26 kwietnia 1777 r., w trakcie burzy śnieżno-gradowej w wieżę uderzył piorun. Kościół uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. Na wschodniej ścianie wieży widać ślad po poprzedniej wysokości dachu, sprzed pożaru z 1777 r.

Do 1786 r. istniał prowizoryczny dach, przez uszkodzone sklepienia przesiąkała woda, niszcząc ołtarze. Magistrat podjął decyzję o rozbiórce wież, sklepień i obniżeniu naw o 6 metrów. W tym czasie runęło sklepienie nad prezbiterium niszcząc całkowicie ołtarz główny. Podczas wizyty Napoleona zabrano z kościoła baldachim do ozdoby cesarskiego tronu na balu. Jeńcy napoleońscy zamknięci w kościele zdewastowali naprawiane wyposażenie.

Podczas II wojny światowej kościół spłonął w dniu 2 lutego 1945 r., w wyniku ostrzału artyleryjskiego Elbląga, pozostał jedynie wypalony korpus a definitywnie przepadły sklepienia. W 1948 r. przeprowadzono odgruzowanie wnętrza kościoła.

W wyniku kolejnych prac i reorganizacji wewnątrzkościelnej w 1992 r., kościół Św. Mikołaja stał się katedrą nowoutworzonej diecezji elbląskiej, podległej metropolii warmińskiej.

Katedra jest obecnie trójnawową, pięcioprzęsłową halą bez wydzielonego prezbiterium z trzema kaplicami w nawach bocznych i dostawioną do świątyni od zachodu 97 metrową wieżę. Do najcenniejszych elementów wyposażenia wnętrza należą: gotycka chrzcielnica z brązu z 1387 wykonana przez mistrza Bernhausera, drewniane figury apostołów, wielka gotycka rzeźba św. Mikołaja oraz późnogotyckie ołtarze przeniesione z innych kościołów Elbląga.

483176_4076367447396_1098054788_n 483248_4076355007085_1244899516_n DSC00299 DSC00432 DSC00433 DSC00434 DSC00494 DSC00496 DSC00498 DSC00500 DSC00501 DSC00502 DSC00505 DSC00507 DSC00510 DSC00515 DSC00517 DSC00521 DSC00522 DSC00527 DSC00528 DSC00530 DSC00532