Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty. Wydanie II.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaktualizowało i opublikowało II wydanie książki „Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty”. Wydawnictwo stanowi kompendium wiedzy przydatnej młodemu turyście, zawiera praktyczne wskazówki dotyczące odpowiedniego przygotowania do wędrówki, bezpiecznego wędrowania i podróżowania. Zamieszczono w nim również informacje o miejscach godnych odwiedzenia, poznania ich wartości antropogenicznych i przyrodniczych oraz propozycje zagospodarowania czasu wolnego. Znajdują się w nim także informacje o organizacjach pozarządowych działających wśród młodzieży szkolnej: PTTK, PTSM, ZHP, ZHR.
Pierwsze wydanie poradnika ukazało się w roku 2009 spotykając się z dużym zainteresowaniem.

Uzupełnieniem publikacji stał się na bieżąco aktualizowany serwis „Młodzież PTTK”, tam poradnik był dostępny również w wersji elektronicznej, dodatkowo zamieszczano artykuły o pokrewnej tematyce. Zaktualizowane II wydanie poradnika, dostępne jest również on-line: www.mlodziez.pttk.pl.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

Poradnik w wersji drukowanej będzie rozprowadzany bezpłatnie poprzez oddziały PTTK, Kuratoria Oświaty, organizacje współpracujące z PTTK. Będzie go można także otrzymać na wybranych krajowych targach turystycznych, w których PTTK będzie uczestniczyło.