Warsztaty Krajoznawcze i Wycieczki Przyrodnicze PTTK

HARMONOGRAM WARSZTATÓW:

18 lutego 2017 r. – Dobry wujek Łukasz Watzenrode

Prowadzenie: Joanna Mariuk i Andrzej Bobrowicz

Klub Turysty PTTK, ul. Staromiejska 1, godz. 10.00 i 13.00

 

04 marca 2017 r. – Jak pogoda zmieniała Warmię i Mazury

Prowadzenie: Piotr Jaroń i Andrzej Bobrowicz

Klub Turysty PTTK, ul. Staromiejska 1, godz. 10.00 i 13.00

 

11 marca 2017 r. – Kobiety Warmii i Mazur

Prowadzenie: Marta Kruk i Danuta Bobrowicz

Klub Turysty PTTK, ul. Staromiejska 1, godz. 10.00 i 13.00

 

18 marca 2017 r. – Ptaki okolic Olsztyna

Prowadzenie: Marian Szymkiewicz

Muzeum Przyrody, ul. Metalowa 8, godz. 10.00 i 12.00

 

Odpłatność za każde zajęcia – 20 zł

 

Maksymalna liczebność grup 20 osób.

Warsztaty o godz. 12:00 lub 13.00 odbędą się przy min. 10 uczestnikach.

Zapisy i płatność: osobiście w biurze Oddziału PTTK, Olsztyn, Staromiejska 1 lub drogą elektroniczną : zapisy online na stronie: http://www.mazury.pttk.pl/zapisy-online.html od 2 stycznia 2017.

 

DODATKOWO:

Warsztaty Krajoznawcze PTTK kończą się autokarowymi wycieczkami przyrodniczymi:

 

POZNAJEMY PRZYRODĘ WARMII I MAZUR“

 

03 czerwca: Flora i Fauna Pogranicza Mazursko- Kurpiowskiego

30 września: Ptaki Polderu Sątopy- Samulewo

 

Prowadzenie: Marian Szymkiewicz- Kierownik Muzeum Przyrody w Olsztynie (Oddział Muzeum Warmii i Mazur)

Odpłatność za wycieczkę: 40zł

 

UWAGA!!!!

Uczestnicy Warsztatów Krajoznawczych PTTK mają pierwszeństwo w zapisach na wycieczki

http://www.mazury.pttk.pl/wycieczki-piesze/894-warsztaty-krajoznawcze-i-wycieczki-przyrodnicze.html