Spotkanie z Eugeniuszem Borodijem

Od września w Lidzbarku Warmińskim realizowany jest projekt „Dwa oblicza – od przeszłości do teraźniejszości” , który w nietypowy sposób pozwala mieszkańcom miasta zapoznać się z jego kilkusetletnią historią. Po inauguracji i serii sesji fotograficznych oraz wycieczek przyszła pora na spotkanie z Eugeniuszem Borodijem, który stanowi bardzo istotny element całego pomysłu.

poczt 1 gotowaProjekt jako punkt wyjściowy, na którym opiera się całość działań, obrał stare zdjęcia i karty pocztowe z kolekcji Pana Eugeniusza, z widokiem najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych dla miasta miejsc i budynków, a także – a może przede wszystkim - ukazujące ludzi ówcześnie zamieszkujących Lidzbark Warmiński. Te wybrane obrazy posłużyły do ułożenia tras wycieczek pieszych po mieście i opowieści o ich historii.

Kolejnym, równolegle odbywającym się krokiem, jest wykonanie stylizowanych na wybrane zdjęcia i karty sesji z udziałem obecnych mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego.

Obecny dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy - mgr Eugeniusz Borodij - spędził dzieciństwo i młodość w Lidzbarku Warmińskim i nadal łączą go z miastem silne więzi, nie tylko emocjonalne. Szczególnie interesuje się historią miasta, kolekcjonuje stare pocztówki i fotografie. Jest również współautorem 2-tomowej monografii dziejów Lidzbarka Warmińskiego oraz współwydawcą albumu prezentującego Lidzbark Warmiński na starej fotografii.

Serdecznie zapraszamy w imieniu całego zespołu projektowego 4 listopada, o godz. 18.00 do Biblioteki Cafe w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim, na spotkanie z „cichym” członkiem zespołu – Panem Eugeniuszem Borodijem, bez którego projekt z pewnością nie nabrałby takiego rozpędu i pozytywnego efektu.