Spotkania z przyrodą

Muzeum Przyrody w Olsztynie oraz Komisja Ochrony Przyrody przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale PTTK serdecznie zapraszają na serię wykładów z cyklu „Spotkania z przyrodą”.

W trakcie kolejnych spotkań przedstawione będą następujące tematy:

 

20.01.2010 r. – „Ptaki otwartego Oceanu Spokojnego” (mgr Tomasz Raczyński – Olsztyn)

Młody olsztyński fotograf, przyrodnik i podróżnik przeniesie nas w świat albatrosów, petreli, nawałników i burzyków, które fotografował w głębi otwartego Pacyfiku, ok. 2 tys. mil morskich od wybrzeży Chile. To jedyna w Olsztynie okazja by bliżej poznać ptaki, których żywiołem jest silny wiatr, wzburzone fale i bezmiar wód Oceanu Spokojnego.

 

03.02.2010 r. – „Co zagraża rybom na Warmii i Mazurach?” (dr hab. Roman Kujawa – UWM w Olsztynie)

Wędkarze, turyści i mieszkańcy regionu zaniepokojeni są coraz większym ubóstwem ryb w jeziorach i rzekach Warmii i Mazur. Głównym przyczynom spadku liczebności ryb oraz istniejącym i potencjalnym zagrożeniom dla ichtiofauny Warmii i Mazur poświęcona będzie bogato ilustrowana prezentacja. Serdecznie zapraszany nie tylko miłośników wędkarstwa, ale także wszystkich zainteresowanych przyrodą.

 

10.02.2010 r. – „Współczesne zagrożenia dla awifauny Warmii i Mazur” (mgr Marian Szymkiewicz – Muzeum Przyrody w Olsztynie)

Bogactwo świata ptaków Warmii i Mazur znane jest nie tylko w kraju, ale także daleko poza jego granicami. Region zamieszkują duże populacje takich gatunków, jak: bocian biały, orlik krzykliwy, bielik, żuraw, kormoran, łabędź niemy. Czy w dobie gwałtownych przemian związanych, między innymi z żywiołowym rozwojem budownictwa, zabudowy brzegów jezior, rozwojem energetyki wiatrowej, a także zmian w rolnictwie i leśnictwie uda się nam zachować obecne bogactwo ptaków dla przyszłych pokoleń ?

 

24.02.2010 r. – „Aktywna ochrona żółwia błotnego Emys orbicularis na Warmii i Mazurach” (mgr inż. Iwona Mirowska-Ibroń – Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)

Żółw błotny jest jedną z największych osobliwości świata zwierząt Warmii i Mazur. Pomimo wielu przeciwności losu, związanych przede wszystkim z niekorzystnymi przemianami środowiska naturalnego, gad ten wprawdzie bardzo nielicznie, ale przetrwał w wielu zakątkach Warmii i Mazur. Region pomimo swego północnego położenia jest jedną z ważnych ostoi tego gatunku w Polsce. Podczas wykładu – prezentacji omówiona zostanie aktualna sytuacja tego gatunku na Warmii i Mazurach, a także działania, jakie podjęto na rzecz ochrony tego gada w naszym regionie.

 

10.03.2010 r. – „Aktualna sytuacja orłów i innych ptaków szponiastych na Warmii i Mazurach” (Zdzisław Cenian – Komitet Ochrony Orłów)

W Polsce wszystkie ptaki drapieżne zwane obecnie szponiastymi od dawna objęte są ochroną gatunkową. Część najrzadszych z reguły dużych gatunków podlega dodatkowo tzw. ochronie strefowej chroniącej w sposób szczególny miejsca ich gniazdowania. Podczas wykładu zostanie omówiona aktualna sytuacja ptaków drapieżnych na Warmii i Mazurach, główne zagrożenia i problemy ochrony a także działania na rzecz ich aktywnej ochrony.

 

Na spotkania zapraszamy do Muzeum Przyrody przy ul Metalowej 8, na godz. 17.30. (tel. 089/5334780).

Wstęp wolny.

 

Wesprzyj turystykę na Warmii i Mazurach.

Przekaż 1% podatku dla Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK

www.mazury.pttk.pl/1-procent-dla-pttk.html

 

 

Portal przyrodniczy Warmii i Mazur - www.przyroda.mazury.pl