Rusza drugi etap prac na lidzbarskim zamku

Muzeum Warmii i Mazur w partnerstwie z The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research zgłosiło projekt „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim. Z przyjemnością informujemy, że lidzbarski zamek w ramach tego projektu otrzymał od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 13 390 700 zł. Całość ma kosztować 19 368 870 zł. 

DSC09263 (800x600)W związku z dofinansowaniem przewidywane są następujące prace m.in.: remont dachów czterech skrzydeł i wież zamku, prace konserwatorskie elewacji południowej, trzech wieżyczek oraz wieży (w części ośmiobocznej), kontynuację prac konserwatorskich ścian oraz sklepień I piętra krużganków zamku - prace restauratorskie, modernizację instalacji elektrycznej i odgromowej (w tym inteligentne oświetlenie krużganków), adaptację piwnic skrzydła północnego na cele wystawowe, przygotowanie wystawy o dziejach budowlanych rezydencji biskupów warmińskich, digitalizację zabytków i stworzenie wirtualnej przestrzeni zamku (w tym wirtualne zwiedzanie krużganków), konserwację zabytków ruchomych, zakup sprzętu na potrzeby edukacyjne i w celu poprawienia funkcjonowania ekspozycji na zamku.

Muzeum Warmii i Mazur znalazło się w gronie 18 instytucji, których projekty uznano za najlepsze. Do konkursu zgłosiło się ponad podmiotów. Poza zamkiem w Lidzbarku Warmińskim takie wsparcie uzyskały m. in. muzeum w Malborku, wrocławskie Ossolineum, Łazienki Królewskie i Wawel.

fot.arch.red