Rok Kolberga w olsztyńskiej filharmonii

W 2014 roku obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga (1814-1890) – kompozytora i folklorysty .W 33 tomach monografii regionalnych Kolberg ukazał w sposób niezwykle dokładny i wierny obraz polskiej sztuki i kultury ludowej ziem Rzeczpospolitej Obojga Narodów .Równie duży materiał dokumentacyjny Kolberg pozostawił w tzw. tekach kolbergowskich.

6 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego przyjął uchwałę uznającą rok 2014 "Rokiem Oskara Kolberga".

10648335_10152409943327756_1562038808594754766_o

Filharmonia Warmińsko-Mazurska dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014”-Promesa”, realizowanego przez "Instytut Muzyki i Tańca" przygotowała rocznicowe koncerty i cykle warsztatowe.

Pierwsze "Warsztaty folklorystyczne" odbędą się w Filharmonii 11 października,drugie 13 grudnia 2014r.- w godz.10-18 w sali kameralnej
Zgłoszenia: Biuro koncertowe Filharmonii tel.527 51 75 lub biuro.konc.@filharmonia.olsztynl.pl Zapraszamy serdecznie!

mat.organizatora