Pierwsze Spotkanie Olsztyńskich Turystów “TRAMP” – Relacja

We wtorek 15 listopada 2011 r. o godzinie 19.00 w Pubie „Sowa”, znajdującym się przy olsztyńskim Zamku, odbyło się pierwsze Spotkanie Edukacyjno-Integracyjne Olsztyńskich Turystów „Tramp”. Organizatorami byli: Klub Turystyki Górskiej „Grań” (PTTK), Akademicki Klub Turystyczny i Klub Turystyki Wodnej „Kilwater” (PTTK).

Celem spotkań jest integracja różnych środowisk turystycznych Olsztyna, umożliwienie wzajemnego poznania się, a także nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i miłe spędzenie czasu w turystycznej atmosferze. Spotkanie prowadził Michał Węgrzycki - prezes „Grani”, a zarazem główny organizator. Miłą niespodzianką była frekwencja na spotkaniu. Pub „Sowa” wypełnił się po brzegi. Frekwencję można ocenić na około 150-200 osób. Widać, z jak dużym zainteresowaniem spotkała się ta inicjatywa.

Spotkanie, jak każde, rozpoczęło się od powitania uczestników i przedstawienia celów spotkań i dzisiejszego programu. Na wstępie Cezary Ilczuk ze Sklepu Turystycznego „Olimp” zaprezentował sprzęt turystyczny w postaci śpiworów. Potem przedstawione zostały dwie prelekcje. Pierwszą z nich „Wieś jak malowanie, czyli co kryją w sobie podolsztyńskie wsie” przestawiła Magdalena Malinowska (Koło przewodników PTTK). Po niej pokaz fotograficzny „Birma” zaprezentował Maciej Mielęcki (Akademicki Klub Turystyczny). Oficjalną część spotkania zakończyło przedstawienie kalendarium imprez turystycznych na najbliższy czas (listopad – grudzień 2011).

Po kilku minutach przerwy, gdy na sali pozostali najwytrwalsi uczestnicy spotkania, rozpoczęła się jego nieoficjalna część, zatytułowana „Integracja, gitara, śpiew". Na sali rozgorzały rozmowy, ale przede wszystkim zakrólowała piosenka turystyczna. Rej wodził gitarzysta z AKT – Jerzy. Wtórował mu chór około 20-30 osób. Była to niewątpliwie najsympatyczniejsza, najbardziej spontaniczna część spotkania. Około 22.30 impreza w sposób naturalny zakończyła się. Nazajutrz czekał normalny dzień pracy.

Niewątpliwie spotkanie było bardzo potrzebne. Organizatorzy zapowiadają dalszą pracę nad jego formułą. Widać było na sali wielką radość jego uczestników z samego już faktu spotkania się. Ta radość była tak duża, że części jego uczestników trudno było powstrzymać się od rozmów, gdy prelegenci rozpoczęli swoje przecież bardzo ciekawe prezentacje. Świadczy to tylko o tym, jak duża jest potrzeba takich spotkań, osobistych kontaktów w luźnej atmosferze, przy szklance piwa czy wina. Prezentacje są ważne, ale są one tylko pretekstem do spotkania się. To poprzez nie i osobistą rozmowę zawiązują sie więzi pomiędzy jego uczestnikami. Dokonuje się integracja będąca celem tych spotkań. Prelegentom trzeba podziękować za tę wyrozumiałość, gdyż wydaje się, że jej potrzebę wyraźnie widzieli.

Przed organizatorami praca, przede wszystkim koncepcyjna, jak pogodzić ten entuzjazm spotkań, rozmów, z prezentacjami, wymagającymi dla należytego odbioru odpowiedniego skupienia. Inaczej mówiąc, jak pogodzić funkcję edukacyjną z integracyjną. Organizatorzy zapowiadają już następne spotkanie - 13 grudnia o godzinie 19.00, w tym samym miejscu. Wielu uczestników już zadeklarowało w nim swój udział. Formuła spotkań jest dopracowywana. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania wszelkich uwag, za które będą bardzo wdzięczni. Można je wysłać na adres: admin@mazury.pttk.pl. Dodatkowych informacji o „Trampie” można szukać na stronie www.tramp.olsztyn.pl.

B.L.
Przedruk - http://www.tramp.olsztyn.pl/index.php/relacje.html