Rajd Rowerowy “Śladami Prusów”

Klub Turystyki Wodnej KILWATER przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie zaprasza
serdecznie członków, przyjaciół klubu, oraz zapalonych rowerzystów na
II Rajd Rowerowy "Śladami Prusów", które odbędzie się w niedziele, dnia
14 maja 2017 roku.

Zbiórka uczestników rajdu o godz. 10:00 rano przy budynku Centrum
Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ulica Parkowa 1.

Trasa rajdu: Olsztyn (Ceik) - Sendyty - Brąswałd - Barkweda - Bukwałd
(Kurhan) - Kajny - Gutkowo

Przewidziany czas zakończenia rajdu o godz. 17:00

Więcej informacji:
https://ktwkilwater.wordpress.com/2017/04/11/rajd-rowerowy-sladami-prusow/