“Przyłapani na czytaniu” – konkurs fotograficzny

Planeta 11 ogłasza konkurs fotograficzny "Przyłapani na czytaniu". W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta i regionu. Tematem fotografii powinno być czytanie, a dokładniej osoba „przyłapana" na czytaniu. Fotografie (w plikach JPEG, GIF) nadsyłać można do dnia 21.04.2014 r. na adres e-mail: kasia.prejs@planeta11.pl Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23.04.2014r.

przylapani maly_1„Przyłapani na czytaniu" to polska edycja programu „Get Caught Reading" – kampanii prowadzonej w wielu krajach Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest promowanie książek i czytelnictwa poprzez ogólnie dostępne media. Głównym pomysłodawcą programu jest Włoska Federacja Wydawców (Associazione Italiana Editori), w Polsce partnerem programu jest Polska Izba Książki.

Kampania, do tej pory znana i popularna w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, przyjmuje założenie, że czytanie to przyjemność. Jej celem jest nakłonienie coraz szerszej rzeszy ludzi do częstszego sięgania po książkę. Projekt wspierają znane osobistości ze świata kultury, filmu i mediów. Przyłapani na czytaniu to także europejska inicjatywa, która chce promować czytelnictwo. Zasadą przyświecającą pomysłodawcom jest zwrócenie uwagi na zabawną stronę czytania.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Przyłapani na czytaniu"

1. Organizatorem konkursu jest Planeta 11, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać e-maila ze swoim imieniem i nazwiskiem, nr. telefonu oraz adresem e-mail, a także załączyć zdjęcie zgłaszane na konkurs.

2. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Olsztyna i regionu. Celem konkursu jest pokazanie, jak i gdzie (w domu, w miejscach publicznych takich jak ulica, park, przychodnia, sklep, autobus itp.) czytamy.

3. Należy sfotografować osobę podczas czytania. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich osobistych i majątkowych do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii.

UWAGA : fotografie przesłane bez wpisanych danych autora zdjęcia zgłoszeniowego nie będą rozpatrywane przez jury konkursu.

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia związanego z tematem konkursu. Wszystkie nadesłane i zaakceptowane przez organizatora zdjęcia będą prezentowane w GALERII KONKURSU

5. Prace można nadsyłać do 21.04.2014 r. na adres e-mail: kasia.prejs@planeta11.pl

6. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotografii. Nadesłane fotografie muszą być zapisane w plikach JPEG, GIF o objętości nie przekraczającej 300 kB.

7. Spośród nadesłanych zdjęć jury konkursu wybierze jednego zwycięzcę. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23.04.2014r., a jego laureat zostanie telefonicznie powiadomiony o nagrodzie.

Zgłoszenie się do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, w związku z udziałem w konkursie fotograficznym „ Przyłapani na czytaniu" zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883).