Przyjdź na spotkanie testujące

Chcesz wiedzieć, jak w przyszłości mogą być zlecone zadania organizacjom pozarządowym? Chcesz mieć wpływ na kształt tych zadań? Możesz przetestować „Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych” podczas II cyklu spotkań. Przyjdź i przetestuj model współpracy na 5 spotkaniach, na których omówione zostaną min.:

1) Diagnoza potrzeb gminy, cele do realizacji;

2) Wybór usługi do standaryzacji i opis standardu;

3) Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;

4) Kontraktacja usług społecznych tryby zlecania zadań; narzędzia monitoringu;

5) Sprawozdanie z realizacji zadania i rocznego programu współpracy.

Planowany czas trwania każdego spotkania – 6 godzin.

I spotkanie odbędzie się 7 października 2014r. (wtorek) w godz. 10.00 – 16.00 Miejsce spotkania: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1; 10-274 Olsztyn.

Wszystkie chętne organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli i przedstawicielki samorządu, radnych i radne oraz mieszkańców i mieszkanki Olsztyna zachęcamy do udziału w spotkaniach.

Spotkanie jest kontynuacją prac dot. wypracowania wzorca współpracy pomiędzy JST i NGO i/lub PES.

Biuro projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel.   503 680 500
razemprofesjonalnie@gmail.com

Partnerzy projektu:
Gmina Olsztyn
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka