Powstanie Warmińsko-Mazurska Trasa Rowerowa

Powstanie Warmińsko-Mazurska Trasa Rowerowa. To dobra wiadomość dla regionu Warmii i Mazur, a szczególnie dla miejscowości przygranicznych. Cała trasa będzie  przebiegała przez 5 województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Trasa zostanie sfinansowana z unijnego programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie (ok. 350 km), podkarpackie (ok. 430 km), podlaskie (ok. 590 km), świętokrzyskie (ok. 190 km) i warmińsko-mazurskie (ok. 420 km). Będzie ona przeprowadzona przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, zabytki, ważne węzły komunikacyjne, przesiadkowe. W projekcie zaplanowano modernizację już istniejących tras rowerowych, budowę nowych, wykorzystanie istniejących dróg o niewielkim natężeniu ruchu, utworzenie sieci miejsc postojowych i odpowiednie oznakowanie całego szlaku.

[...]

Przebieg Warmińsko-Mazurskiej Trasy Rowerowej: od granicy z województwem pomorskim (gmina Elbląg - przeprawa promowa przez Nogat w miejscowości Kępiny Wielkie) przez Elbląg, Braniewo, Pieniężno, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Węgorzewo, Gołdap do granicy z województwem podlaskim w miejscowości Żerdziany (gmina Dubeninki).

Więcej informacji oraz mapa:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/Projekty/calatrasa/Strony/Opisprojektu.aspx