Napisz recenzję, wygraj nagrody – konkurs na recenzję książki

Wraz z Planetą 11, redakcja Gazety Turystycznej proponuje oryginalny konkurs na recenzję ulubionej książki.

Konkurs ma charakter ciągły, trwa 3 miesiące a losowanie nagród odbywa się raz w miesiącu. Nagrody to:


- karta podarunkowa do Empiku (50 zł)

- abonament roczny do Planety 11
- książki

REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI

1. Konkurs „Ocenić książkę” organizowany jest w terminie od 01.10.2012 r. do  20.12.2012 r. w bibliotece multimedialnej dla młodych klientów, Planeta 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Olsztynie.

2. W czasie trwania konkursu odbędą się trzy tury konkursowe, obejmujące trzy miesiące (październik, listopad i grudzień). Losowanie nagród w trzech turach będzie odbywać się w terminach: 26.10.12, 26.11.12 oraz 20.12.12.

2. Organizatorami konkursu są pracownicy biblioteki multimedialnej Planeta 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

3. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa oraz literatury pięknej i popularnonaukowej wśród młodzieży i osób dorosłych.

4. Forma konkursu obejmuje pracę pisemną na recenzję dowolnej, ulubionej książki z zakresu literatury pięknej lub popularnonaukowej.

5. Konkurs adresowany jest do młodzieży oraz osób dorosłych w następujących kategoriach wiekowych:

* młodzież między 10 a 14 rokiem życia - I kategoria wiekowa
* młodzież między 14 a 18 rokiem życia - II kategoria wiekowa
* osoby dorosłe - powyżej 18 roku życia - III kategoria wiekowa

Dzieci i młodzież (tj. osoby niepełnoletnie) muszą posiadać zgodę rodziców na wzięcie udziału w konkursie. Niniejsza zgoda w formie skanu powinna zostać również przesłana jako załącznik do właściwej wiadomości oraz tekstu recenzji.

6. Recenzja może dotyczyć dowolnego tekstu literackiego z zakresu literatury polskiej lub zagranicznej z dowolnego źródła drukowanego lub elektronicznego, wydanego w dowolnym wydawnictwie polskim lub zagranicznym.

7. Tekst recenzji nie może przekroczyć jednej strony formatu A4 i powinien być pisany czcionką Verdana wielkość 11.

8. Tekst należy przesłać do biblioteki drogą elektroniczną. Jeśli nie ma takiej możliwości można nadesłać go drogą pocztową. Biblioteka nie odsyła tekstów nadesłanych tradycyjną pocztą.

9. Tekst recenzji nie może zawierać słów uznanych społecznie za obraźliwe lub wulgarne.

10. W skład jury konkursu „Ocenić książkę” wchodzą pracownicy biblioteki „Planeta 11” z wykształcenia poloniści i opiekunowie działów literackich.

11. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. Zarówno jury, jak i organizatorzy konkursu, nie przyjmują wniosków z protestami w kwestii zmiany werdyktu jury.

12. W konkursie może wziąć udział każdy spełniający kryteria wiekowe, bez względu na miejsce zamieszkania, płeć, zatrudnienie i narodowość.

13. Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów zdobycia materiałów drukowanych lub elektronicznych, służących do napisania tekstu recenzji, ani też kosztów związanych z przesłaniem tekstu konkursowego do Biblioteki.

14. Teksty recenzji konkursowych należy przesyłać na adres: monika.romanowska@planeta11.pl