Minister u biskupów

Dzisiaj na lidzbarskim zamku odbyło się seminarium, którego tematem głównym stał się II etap prac z zakresu konserwacji i prac restauracyjnych, jakie zostaną wykonane w dawnej rezydencji biskupów warmińskich. Szczególnym gościem seminarium był Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DSC00038 (800x600)Marszałek województwa Jacek Protas przedstawił nam kilka zgrabnych tabel, liczb dotyczących wsparcia infrastruktury kultury z zasobów europejskich organizowanych przez Samorząd Województwa w latach 2007-13 – 79 przedsięwzięć, 213 milionów. Wymieniał również obiekty, które były głównymi beneficjentami tych dotacji, jak np.: Teatr Jaracza w Olsztynie, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, czy niedawno wybudowana olsztyńska Filharmonia.

Minister Zdrojewski na początku sam przyznaje, że do niedawna głównymi ośrodkami, które cieszyły się najczęstszym dofinansowaniem były Warszawa i Kraków. Wyróżnia jednak Polskę, jako lidera absorpcji środków finansowania europejskiego i wiodące państwo europejskie, do którego trafia najwyższa kwota wsparcia na kulturę. Pozytywnie nastraja też stwierdzenie, że kultura w Polsce w znacznym stopniu jest samofinansująca się. Na koniec jednak mała przestrogą, dla wszystkich beneficjentów takich funduszy, by myśleć o tym, co później z tymi już wyremontowanymi obiektami. Przecież każdy z nich musi znaleźć swój własny sposób, by swoją działalność finansować i ją rozwijać.

Dyrektor Jelińska z Muzeum Warmii i Mazur przybliżyła pierwszy, już zakończony etap prac na lidzbarskim zamku i jego efekty. W drugim etapie, obejmującym lata 2014-16 przewidziany został m. in.:remont całościowy dachów i wieżyczek, powstanie nowych przestrzeni wystawienniczych, wystawy multimedialnej przedstawiającej dzieje zamku, konserwacja części zabytków ruchomych, wirtualna przestrzeń muzealna krużganków i pełna modernizacja wewnętrznej sieci mediów takich jak prąd czy rury z wodą. Kosz tego etapu to łącznie ponad 19mln złotych z czego prawie 6 mln to wkład własny Samorządu Wojewódzkiego.

Po seminarium przewidziane zostało zwiedzanie zamkowych pomieszczeń, ale niektórzy dziennikarze próbowali też namówić ministra na kilka słów. Padło ważne pytanie z punktu widzenia mieszkańców i sympatyków zabytku, perły architektury gotyckiej, dotyczące decyzji nadania lidzbarskiemu zamkowi Pomnika Historii Prezydenta RP. Przypomnę, że obiekt ten, zabytek na skalę europejską, jako jedyny z obiektów objętych niegdyś klasyfikacją zabytku klasy „0”, nie jest Pomnikiem Historii. Dyrektor Jelińska podjęła pytanie, zapewniając, że kroki zostały poczynione, a ich celem jest aby zamek w Olsztynie, Reszlu i Lidzbarku Warmińskim objęte zostały równocześnie tą forma ochrony zabytków. Czekamy ze zniecierpliwieniem!

Izabela Treutle

DSC00028 (800x600) DSC00030 (600x800) DSC00040 (800x600) DSC00043 (800x600) DSC00044 (800x600) DSC00051 (800x600)