Mamy nowych przewodników!

W środę 20 lutego 2019 r., w przeddzień Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego, we wnętrzach Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie miało miejsce
wyjątkowe i ze wszech miar sympatyczne wydarzenie. Tego dnia formalnie oraz
symbolicznie powitaliśmy w gronie olsztyńskich, a także warmińsko-mazurskich
przewodników nowe koleżanki i nowych kolegów.
Punktualnie o godz. 16:00, pod kryształowym sklepieniem zamkowego refektarza
rozpoczęła się uroczystość nadania uprawnień przewodnickich oraz ślubowania nowych
przewodników – absolwentów kursu na przewodników turystycznych po województwie
warmińsko-mazurskim organizowanego przez Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w latach 2017-2018. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu przewodnickiego w grudniu ubiegłego rokudo ślubowania stanęli wszyscy niedawni kursanci, a obecni, pełnoprawni już, przewodnicy.
W uroczystości udział wzięło 21 świeżo upieczonych przewodników po regionie.
Zaproszeni zostali także członkowie zarządu Koła Przewodników Turystycznych PTTK w
Olsztynie, przedstawiciele komisji egzaminacyjnej oraz władz Oddziału Warmińsko-
Mazurskiego PTTK. W imieniu zarządu olsztyńskiego Koła Przewodników głos zabrała jego
prezes – Iwona Grabia, która powitała w naszym gronie nowe koleżanki oraz nowych
kolegów i naświetliła zakres działalności Koła, zaprezentowała imprezy, szkolenia oraz
wydarzenia przez Koło organizowane, w których będą mogli uczestniczyć także nowi jego
członkowie. Chęć przystąpienia do Koła w Olsztynie zadeklarowało 20 nowych
przewodniczek oraz przewodników, jedna osoba zasili natomiast grono członków Koła
Przewodników Terenowych PTTK w Kętrzynie. W imieniu Wojewódzkiego Samorządu
Przewodników Turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego głos zabrał jego
przewodniczący Andrzej Bobrowicz. Powitał on nowe koleżanki oraz kolegów w gronie
warmińsko-mazurskich przewodników, nakreślił charakter oraz profil działalności samorządu przewodnickiego i zaprosił do udziału w imprezach integracyjno-szkoleniowych organizowanych przez samorząd – przede wszystkim w otwarciu oraz zamknięciu sezonu przewodnickiego. W imieniu komisji egzaminacyjnej kilka słów wygłosił jej przewodniczący Piotr Grabowski. Nie zabrakło także wystąpienia przedstawiciela składających ślubowanie nowych przewodniczek i przewodników. Słowa podziękowania za trudy nauki podczas kursu oraz radości ze wstąpienia w szeregi warmińsko-mazurskich przewodników i możliwości ukazywania bogactwa naszych ziem turystom wygłosił kolega Krzysztof Kłokocki.

Najważniejszym momentem uroczystości było oczywiście złożenie przewodnickiego
ślubowania przez nowych adeptów naszego fachu. Jego rotę odczytał prezes Oddziału
Warmińsko-Mazurskiego PTTK, a równocześnie przedstawiciel Zarządu Głównego PTTK i
nasz przewodnicki kolega – Marian Jurak, zaś najważniejsi uczestnicy wydarzenia wyrzekli
uroczyste „ślubuję”, pieczętując tym samym wstąpienie do grona przewodnickiej braci.
Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem wszystkich świeżo upieczonych
przewodniczek i przewodników terenowych po Warmii i Mazurach, po czym nastąpiła część nieoficjalna, czyli lampka wina w zamkowej kaplicy.
Wszystkim naszym nowym koleżankom i kolegom, którzy od tej pory już formalnie
będą mogli realizować się w przewodnickim fachu, życzymy mnóstwa satysfakcji z
odkrywania turystom piękna, bogatej historii, dziejów oraz przyrody naszych warmińsko-
mazurskich ziem.

Tekst – Adam Frenszkowski
Zdjęcia – Piotr Grabowski