Wystawa: Olsztyńskie muzealia w Polsce i na świecie

Wystawa: Olsztyńskie muzealia w Polsce i na świecie. Muzeum Warmii i Mazur w  Olsztynie - zamek.

http://muzeum.olsztyn.pl/4028,Wystawa-Olsztynskie-muzealia-w-Polsce-i-na-swiecie-Muzeum-Warmii-i-Mazur-w-Olsztynie-zamek.html