Konkurs Fotograficzny – Zabytki Światowego Dziedzictwa

Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie organizuje otwarty konkurs fotograficzny pt.  "Zabytki Światowego Dziedzictwa w Polsce".

 

Celem konkursu jest poznanie największych atrakcji turystyczno-krajoznawczych Polski oraz promowanie fotografii krajoznawczej. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób fotografujących.  Każdy z autorów może zgłosić max. 7 fotografii. Prace należy nadsyłać od 1 kwietnia do 30 września 2010 roku.  http://kkionz.om.pttk.pl/fotokon.html