Harcerskie serce dla kościoła w Osetniku

Czy ratowanie zabytków może być ciekawe? Zapewne tak, ważne jest jak €”sprzedać” pewne działania, by byli chętni do ich realizacji. Najtrudniej chyba, każdy przyzna zachęcić dzieci i młodzież, jeżeli nie ma nadziej na znalezienie realnych skarbów. Warto zatem pokazywać dobre praktyki, może u każdego z nas znajdziemy możliwości podobnego działania.

11013151_476545609175472_7778582367835288442_nHarcerze z Hufca ZHP Orneta (Powiat Lidzbarski) od 11 lat na terenie swojej małej ojczyzny organizują akcję porządkowania cmentarza i ruin kościoła w Osetniku. Zastany przez nich cmentarz wśród ruin kościoła, porosły chaszczami samosiejek oraz zdewastowany przez złodziej pomnikowych z lat jeszcze powojennych powoli wraca do jakiejkolwiek świetności. Ilość prac, które wykonali harcerze jest duża jak na młodzież, która zajmuje się tym amatorsko i poświęca swój wolny czas, najczęściej w wakacje letnie, przyjeżdżając tutaj na kilka dni.

Podczas prac porządkowych wykonano wycinkę dziko rosnących krzaków, uschniętych i połamanych tuj ozdobnych, odsłonięcia zasypanej przez czas ścieżki, wywózki gruzu z zawalonej kruchty odsłaniając jej podłogę, częściowego zabezpieczenia murów przed dalszym wpływem czynników niszczących, aż po odkopanie i podniesienie zapadniętych nagrobków. Może dla niektórych to mało, ale należy pamiętać, że młodzież robi to z pasji i w ramach swojej inicjatywy, bez wsparcia finansowego innych podmiotów, a jedynie z wsparciem i życzliwością mieszkańców wsi Osetnik i Parafii w Bażynach.

Harcerze pamiętają jednak o tym, iż prace posiadają wszystkie zgody konserwatorskie na porządkowanie terenu i urzędowe na wycinkę. Także każde działanie jest realizowane w pełni profesjonalnie, nagrobki są wypoziomowane, a chaszcze wyrwane z korzeniami, dzięki czemu nie odrastają.
Ważną kwestią jest też bezpieczeństwo pracy, gdzie odpowiednie prace realizują osoby w odpowiednim wieku, po szczegółowym instruktarzu i zapoznaniu z narzędziami i ich zastosowaniem.

W tym roku w sierpniu harcerze chcą dokończyć swoje działania organizując tam trzeci Zlot Hufca, podczas, którego harcerze starsi i wędrownicy dokonają prac porządkowych na terenie cmentarza i murów, które wymagają poprawienia lub zakończenia. Poza widocznymi gołym okiem zmianami na tym terenie, sukcesem harcerskich instruktorów i drużynowych jest to, że dzieci i młodzież z wielką chęcią chce tam przyjeżdżać i uważa te miejsce za magiczne harcersko, ale też historycznie.

Z poważaniem i harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
hm Michał Andrzej Ludkiewicz

Więcej znajdziecie na stronie portalu społecznościowego FB pod hasłem Harcerska Akcja w Osetniku

13713_475551135941586_3472010856157502106_n 10612902_475550889274944_7204882293813613755_n 10665162_476545612508805_4969531094413162131_n 11098822_476547509175282_958770358953261465_n 11146187_475552175941482_8413503379294812308_n 11149306_476547505841949_6230007548998094124_n