Dwa oblicza – projekt w słowie i obrazie

Każdego dnia mijamy te same miejsca, w drodze do pracy czy szkoły, nie zawsze zastanawiając się, jak często ciekawa i skomplikowana historia jest w nich zaklęta. Szukamy dalekich, egzotycznych celów podróży nie zawsze wiedząc, że to co nas otacza bywa niezwykle zajmujące, a przecież dotyczy nas bezpośrednio.

_MG_8716bProjekt „Dwa oblicza - LIDZBARK WARMIŃSKI – od przeszłości do teraźniejszości w słowie i obrazie” powstał spontanicznie, jako oddolna inicjatywa mieszkanek i miłośniczek Lidzbarka Warmińskiego, które postanowiły przybliżyć lidzbarczanom historię ich Małej Ojczyzny. Nie tylko przybliżyć, ale również zaangażować ich do czynnego uczestnictwa w tworzeniu kulturalnych przestrzeni miasta, łącząc w sobie w różnorodny sposób aktywność, zdobywanie i przekazywania wiedzy.

Punktem wyjściowym do działań w ramach projektu są stare zdjęcia i karty pocztowe z kolekcji Pana Eugeniusz Borodija, z widokiem najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych dla miasta miejsc i budynków, a także ukazujące ludzi ówcześnie zamieszkujących Lidzbark Warmiński. Te wybrane obrazy posłużyły do ułożenia tras wycieczek pieszych po mieście i opowieści o ich historii. Kolejnym, równolegle odbywającym się krokiem, jest wykonanie stylizowanych na wybrane zdjęcia i karty sesji z udziałem obecnych mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego. Efekty działań zostaną zaprezentowane na finałowej wystawie.

Współcześnie, w czasach galopującej globalizacji, wielu z nas zatraca świadomość o znaczeniu swojego najbliższego otoczenia, o jego często olbrzymim wpływie na historię, nie tylko naszej Małej Ojczyzny. Zapominamy również, że to od nas samych zależy, ile tej pamięci i tożsamości w nas przetrwa. Serdecznie zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych mieszkańców do aktywnego tworzenia swojej przestrzeni, historii, do poznania i kreowania innego oblicza naszego wspólnego miejsca na ziemi.

Informacje dotyczące zapisów i terminów wycieczek dostępne będą już w tym tygodniu na facebookowym funpage projektu „Dwa oblicza - LIDZBARK WARMIŃSKI – od przeszłości do teraźniejszości w słowie i obrazie” oraz na plakatach rozwieszonych w mieście.