O Sasinach…

Wszystkich zainteresowanych przeszłością zapraszamy na wykład Sassenpile – hipotetyczne ślady dziedzictwa kulturowego staropruskich Sasinów w okolicy reliktu ich dawnego grodu stołecznego. Temat zaprezentuje muzealnik, archeolog i przewodnik po Warmii i Mazurach dr Wiesław Skrobot. Grodzisko w Zajączkach, położone w dolinie rzeki Gryźli, jest identyfikowane z Sassenpile – grodem Sasinów (jedno z plemion pruskich).  Spotkanie odbędzie się w ramach Warsztatów bałtyjskich w muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 31 maja, o godz. 18:00.