Zimowe biegi na orientację – 27 lutego

Pracownia Turystyczno-Krajoznawcza Pałacu Młodzieży w Olsztynie serdecznie zaprasza na zimowe biegi na orientację dnia 27 lutego 2010 roku.

 

Regulamin Regionalnej Zimowej Imprezy na Orientację w Olsztynie

 

Organizator: Pracownia Turystyczno- Krajoznawcza Pałacu Młodzieży w Olsztynie;

Ranga zawodów: popularyzacyjne

Termin:

27.02.2010r – od godz. 9.00 – przyjmowanie zgłoszeń

Zapisy i wydawanie kart startowych - do godz. 10.00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 na Osiedlu nad Jez. Długim, ul. Al. Przyjaciół

 

FORMA ZAWODÓW: Dzienne, zespołowe i indywidualne

Scorelauf punktowy– zgodnie z przepisami Polskiego Związku Orientacji Sportowej

 

OPIS SPOSOBU POTWIERDZANIA PUNKTÓW

(scorelauf, 15 punktów kontrolnych w lesie, kolejność odnajdywanych punktów dowolna)

Zawodnicy potwierdzają w wyznaczonych kratkach na karcie startowej np. w kratce nr 2 podbijamy PK, który jest oznaczony na mapie numerem 2. Lampiony w lesie znajdują się w trzech strefach. Wartość punktowa w I strefie – 1 pkt, w II strefie – 2 pkt i w III strefie – 3 pkt. W przypadku równej zdobyczy punktowej o miejscu decydować będzie czas biegu. LIMIT CZASOWY – max 60 min.

 

KATEGORIE (K – dziewczęta, M- chłopcy):

K/M 12 uczniowie szkół podstawowych

K/M 14 uczniowie gimnazjów

K/M 17 uczniowie liceum, studenci

R rodzinna (zawodnicy z rodzicem lub nauczycielem)

OPEN K i OPEN M (kategorie dla bardziej doświadczonych zawodniczek i zawodników)

 

Zgłoszenia do Alicji OPALIŃSKIEJ tel. 506321105 lub Bogdan LECH e-mail: boglech@o2.pl (tel. 504 981 575)

Opłata startowa: 3 zł. (opłaty w całości przeznaczone na nagrody, napoje itp.)

Mapa: „Likusy”; 1:10 000; e=2,5m.

Biuro zawodów w szkole: czynne od godz. 9.00

Właściwy start /tzw. godzina zerowa/ godz. 10.30

Przed zawodami zawodnicy pobierają oprócz kart startowych także czyste mapy do wyrysowania we własnym zakresie punktów na podstawie map wzorcowych przedstawionych przez organizatorów

 

POSTANOWIENIA RÓŻNE

· Impreza nie jest ubezpieczona!!!!

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprzestrzegania przez zawodników przepisów bezpieczeństwa i zachowania niezgodnego z ogólnie obowiązującymi zasadami. Opiekunowie proszeni są o szczególną opiekę nad dziećmi w czasie przemarszu na start i powrót z mety.

· Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;

· Kierownictwo ma prawo zdyskwalifikować osoby lub drużyny, łamiące powyższe ustalenia;

· Wskazane jest posiadanie zegarków i kompasów oraz przyborów do wyrysowania punktów kontrolnych na mapie.