Wystawa o Skansenie w Olsztynku

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie przy współudziale Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku, serdecznie zaprasza na wystawę pt.: „Historia Muzeum w różnych odsłonach 1913-2013”.

DSC_9022Na wystawę przygotowaną z okazji 100-lecia Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku składają się plansze z informacjami o historii Skansenu oraz zdjęcia obiektów, które zostały pozyskane, odnowione i udostępnione w różnych okresach. Ekspozycję uzupełniają gabloty z dokumentacją Skansenu oraz plakaty i ulotki promujące jego działalność.

Historia Skansenu zaczęła się 100 lat temu w Królewcu, na jego siedzibę wybrano teren Królewieckiego Ogrodu Zoologicznego. Plan zabudowy zakładał przeniesienie na teren muzeum obiektów najbardziej charakterystycznych dla każdego z regionów wchodzących w skład Prus Wschodnich. W związku ze złym stanem budynków przeznaczonych do translokacji zdecydowano o wybudowaniu kopii. W latach 1910-1913 wybudowano ok. 20 obiektów z XVIII -XIX w., reprezentujących budownictwo mieszkalne, sakralne, przemysłowe oraz gospodarcze. Na terenie muzeum znajdowały się także dwa obiekty archeologiczne.

W 1937 roku ze względu na ograniczoność terenu Królewieckiego Ogrodu Zoologicznego zdecydowano o przeniesieniu obiektów do Olsztynka, w którego okolicach znajdowało się Mauzoleum prezydenta Rzeszy, feldmarszałka Paula Hindenburga i które stało się miejscem licznych wycieczek z Niemiec. Muzeum architektury wiejskiej miało podnieść atrakcyjność okolicy. Translokacji dokonano w latach 1938-1942. Nie wszystkie obiekty udało się przenieść. Z pierwotnego założenia zachowało się 12 budynków.

Wystawa pokazywana jest w Galerii Stary Ratusz WBP do dnia 27.02.2014, zatem to ostatnie dni, kiedy możecie ja zobaczyć!