#Szukaj Kota

Jeśli od dziś na swojej miejskiej trasie olsztyńskiej spotkanie naturalnej wielkości zdjęcia małych kotków, nie bądźcie zaskoczeni. Rozpoczęła się właśnie nietypowa akcja mająca na celu zwrócenie uwagi na kwestię kotów, które czekają na stałe domy, ciepło miłości i dobrych opiekunów w Domach Tymczasowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Kotów Cluc 4 Cats w Olsztynie. Przy zdjęciach więc znajdziecie też tabliczki z informacjami o kociej adopcji. Ale to nie wszystko. Nie chodzi bowiem o to, by po prostu przypadkiem trafić na kotka...  O jednej z kocich podopiecznych możecie przeczytać na przykład i Kolorowanki, olsztyńskiej blogerki, o TU.

Urszula Witkowska

szukaj_4Ale wróćmy do gry! Bo gra, jak to gra ma swoje zasady i ma też nagrody...

Zabawa polega na odnalezieniu kotka, sfotografowaniu się z nim i tabliczką informacyjną oraz wstawienie zdjęcia na swoim profilu z opisem #SzukajKota

Będziemy podpowiadać gdzie znajdują się miejsca przebywania kotów. Dodatkowo będą one oznakowane plakatami, więc łatwo będzie można je znaleźć. - piszą organizatorzy na stronie wydarzenia na Facebooku/Olsztyn kocha koty.

Kto może wziąć udział i co czeka najaktywniejszych? Uczestnikiem może być każdy, wystarczy chcieć! Co więcej, do poszukiwań można dołączyć w dowolnym dniu konkursu. A niezwykle cenne nagrody "upoluje" ta osoba, która odnajdzie najwięcej kotów i spełni wszystkie wymagania regulaminu. Jak tam czytamy, zdobywcą I nagrody w Konkursie będzie Uczestnik, który na swoim profilu na Facebooku umieści największą liczbę niepowtarzalnych zdjęć, na których trzyma makietę kotka oraz tabliczkę informacyjną o jego adopcji z dopiskiem na profilu w polu opisu zdjęcia: #szukajkota.
Warunkiem zaliczenia zdjęcia w Konkursie jest czytelność tabliczki.
W przypadku równej liczby opublikowanych zdjęć, o wygranej zadecyduje losowanie.
Warunkiem zaliczenia zadania jest sfotografowanie różnych kotków, a jeżeli kotek będzie ten sam, to musi mieć tabliczkę informacyjną w innym kolorze.
Organizator w różnych punktach miasta Olsztyna umieści 36 makiet kotków i 36 tabliczek z informacją o ich adopcji. Informacja o ich lokalizacji podawana będzie na FB Olsztyn Kocha Koty sukcesywnie w trakcie trwania Konkursu.

Wręczenie nagród odbędzie się 11 października 2014r. (sobota) a regulamin zabawy w pełnym brzmieniu znajdziecie poniżej.

REGULAMIN KONKURSU: SZUKAJ KOTA
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Szukaj Kota” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Kotów Club 4 Cats 10-139 Olsztyn, ul. Czarna 12.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.c4c.olsztyn.pl oraz na profilu Facebook Olsztyn Kocha Koty w dniach od 22.09.2014 do dnia 10.10.2014 r.
4. Celem konkursu jest adopcja bezdomnych kociaków przez uczestników i obserwatorów konkursu.
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu Olsztyn Kocha Koty na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu Olsztyn Kocha Koty i tym samym zyskała status Fana.
2. Do Konkursu można przystąpić w każdym dniu jego trwania.
§ 3
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) miejsce I - Tablet Samsung Galaxy Tab 3 8.0 T310
b) miejsce II - Smartfon Samsung Galaxy Trend Plus S7580
c) miejsce III - 10 kg suchej karmy dla kotów firmy Josera
d) 36 upominków niespodzienek od sponsorów
2. Zdobywcą I nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który na swoim profilu na Facebooku umieści największą liczbę niepowtarzalnych zdjęć, na których trzyma makietę kotka oraz tabliczkę informacyjną o jego adopcji z dopiskiem na profilu w polu opisu zdjęcia: #szukajkota.
Warunkiem zaliczenia zdjęcia w Konkursie jest czytelność tabliczki.
W przypadku równej liczby opublikowanych zdjęć, o wygranej zadecyduje losowanie.
Warunkiem zaliczenia zadania jest sfotografowanie różnych kotków, a jeżeli kotek będzie ten sam, to musi mieć tabliczkę informacyjną w innym kolorze.
Organizator w różnych punktach miasta Olsztyna umieści 36 makiet kotków i 36 tabliczek z informacją o ich adopcji. Informacja o ich lokalizacji podawana będzie na FB Olsztyn Kocha Koty sukcesywnie w trakcie trwania Konkursu.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej na Facebookowym profilu: Olsztyn Kocha Koty.
5. Odbiór nagród i ewentualne losowanie w przypadku równej liczbie zdjęć odbędzie się 11 października 2014 r. (sobota) w Biurze Adopcyjnym Stowarzyszenia Miłośników i Hodowców Kotów Club 4 Cats w Olsztynie, przy ul. Partyzantów 12a o godzinie 14.00
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca odbioru nagród i powiadomienia o tym na profilu FB Olsztyn Kocha Koty.
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody, jeżeli dane na profilu FB nie wskazują konkretnej osoby.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian organizacyjnych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.c4c.olsztyn.pl