Spotkanie Klubu Turystyki Rowerowej “4R” PTTK – Olsztyn

Zapraszamy na spotkanie członków i sympatyków Klubu Turystyki Rowerowej 4R w czwartek dnia 22 listopada o godzinie 18:00, w siedzibie PTTK przy ul. Staromiejskiej 1/13 w Olsztynie.

 Program spotkania:

- Propozycja regulaminu klubu 4R, aktualizacji listy i przyjęcie nowych członków.
- Prezentacja multimedialna pt. "Czechy to kraj, który warto zwiedzać na rowerze"
(prelegent: Krzysztof Czajka) z propozycjami wycieczek rowerowych w 2013 roku

- Ustalenie harmonogramu spotkań klubu 4R.
- Plany wycieczek rowerowych w 2013 roku.
- Propozycje członków klubu dotyczące podjęcia działań i dyskusja na temat działalności  klubu 4R.

Prosimy członków Klubu 4R o zabranie legitymacji PTTK, abyśmy mogli zaktualizować  listę członków. Wśród osób, które prześlą na email (olsztyn.4r@gmail.com) dane: nazwisko i imię, tel. do kontaktu oraz potwierdzą i wezmą udział w spotkaniu zostanie rozlosowana nagroda rzeczowa.

Podstawowym celem spotkania jest ustalenie programu działań klubu 4R oraz terminów cyklicznych spotkań członków klubu 4R.

Informacje - http://www.4r.olsztyn.pl