Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Długiego – konstruktywne głosy olsztyńskich rowerzystów

Dnia 25 sierpnia 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie ścieżek pieszo-rowerowych wokół Jeziora Długiego. Mieszkańcy Olsztyna długo na nie czekali. Jednak już podczas pierwszego przejazdu okazało się, że sposób ich wykonania i oznakowania pozostawia wiele do życzenia. Poniżej przedstawiamy przykłady niewłaściwych rozwiązań wraz propozycjami ich usunięcia.

 

1. Od strony zachodniej i północno-zachodniej wykonano ścieżki utwardzone i postawiono znaki droga dla pieszych. Należy postawić znak droga pieszo- rowerowa, aby rowerzyści mogli przejechać rowerem wzdłuż całego brzegu jeziora.

 

2. Kilka odcinków dróg utwardzonych nie oznakowano znakami drogowymi. Należy oznakować je aby piesi i rowerzyści wiedzieli jak mają się poruszać.

 

3. W kilku miejscach nie zachowano ciągłości ścieżek dla rowerów stawiając znak droga pieszo-rowerowa, pomimo tego, że istnieją ku temu warunki (ta sama szerokość drogi). Piesi i rowerzyści mogą poruszać się dowolną stroną drogi, co może doprowadzić do kolizji pieszych z rowerzystami. Dobrym rozwiązaniem może być namalowanie linii rozdzielającej ciąg pieszy od rowerowego.

 

4. Wprowadzają w błąd przez co zniechęcają niezorientowanych do korzystania ze ścieżki dwa znaki ostrzegające o wzniesieniu drogi 6-15%. Trasą możliwy jest przejazd bez konieczności pokonywania takich wzniesień. Proponujemy postawienie takich znaków drogowych bezpośrednio przed miejscami gdzie takie nachylenia ścieżek występują, tak aby każdy zainteresowany mógł skorzystać z trudniejszej dłuższej trasy.

 

5. Znak zakazu ruchu wszelkich pojazdów, ustawiony przed wjazdem na ścieżkę dla rowerów od strony ulicy Bałtyckiej, utrudnia wjazd na nią rowerzystom jadącym od Likus.

 

6. Przy wjeździe na ścieżkę rowerową od strony ul. Leśnej, przed jedną ze studzienek telekomunikacyjnych powinien być uzupełniony asfalt, ponieważ znajdująca się tam nierówność grozi wywrotką osobom poruszającym się na deskorolce lub rodzinom korzystającym z wózków dla rowerów.

 

7. Przejścia dla pieszych, w miejscach skrzyżowania drogi dla pieszych ze ścieżką dla rowerów, należy oznakować zgodnie z przepisami, aby nie doszło do nieporozumień grożących kolizją.

 

8. Należy przenieść w bezpieczne miejsce ławki znajdujące się bezpośredni przy ścieżce dla rowerów.

 

Liczymy, że Nasze propozycje zostaną wysłuchane i uwzględniane. W imieniu rowerzystów KOŁODROM - Ryszard Prątkowski i Dariusz Stecki.