Lidzbarski spacer w czasie

We wtorek, 04 listopada w Lidzbarku Warmińskim odbyło się w ramach projektu realizowanego przez grupę obywatelską „Dwa oblicza” spotkanie z Eugeniuszem Borodijem, bez którego projekt nie miałby szans na swoją realizację.

10407743_476137239210684_7373407526273085020_nZespół projektowy swoje działania opiera na wyselekcjonowanym wyborze starych fotografii i kart pocztowych z kolekcji Eugeniusza Borodija, które są podstawą do stylizowanych sesji i serii wycieczek przybliżających mieszkańcom Lidzbarka Warmińskiego historię ich miasta. Projekt jest już w fazie końcowej, sesje zostały zrealizowane i wzięły w nich udział 132 osoby. Wycieczki pozostały jedynie dwie, ale terminy rozeszły się błyskawicznie po ogłoszeniu ich harmonogramu. Do tej pory śladami historycznego oblicza miasta podążało już ponad 150 osób.

Spotkanie z Eugeniuszem Borodijem – dyrektorem Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, współautorem 2-tomowej monografii dziejów Lidzbarka Warmińskiego oraz współwydawcą albumu prezentującego Lidzbark Warmiński na starej fotografii – zgromadziło w bibliotece Hotelu Krasicki miłośników Lidzbarka Warmińskiego. Wszyscy z ogromną ciekawością czekali na spojrzenie w zgromadzone przez Pana Eugeniusza świadectwa dawnej świetności miasta – mapy, plany, fotografie czy karty pocztowe.

Na początku usłyszeliśmy kilka słów o samej kolekcji i jej początkach. To pytania zawsze zadawane kolekcjonerom na spotkaniach autorskich – kiedy i jak zaczęła się ich przygoda ze zbieractwem i ile pozycji zawierają już ich zbiory. Pan Eugeniusz kolekcjonuje od roku 2004 nie tylko dawne pocztówki, ale również korespondencję handlową, korespondencję związaną z obozem jenieckim znajdującym się niegdyś na terenie miasta, prywatne fotografie, druki reklamowe, książki o Lidzbarku, mapy i plany, posiada również kilka artefaktów takich jak filiżanki czy butelki.

Impulsem do rozpoczęcia kolekcji był pomysł wydania z nieżyjącym już Tadeuszem Filipowiczem albumu zawierającego zarówno dawne, jak i ówczesne oblicze Lidzbarka. Pomysł ten został zrealizowany w 2008 roku i pociągnął za sobą rozbudzenie pasji kolekcjonerstwa i sukcesywnego zwiększania wiedzy na temat rodzinnego miasta. Co zaowocowało również współredagowaniem dwutomowej monografii Lidzbarka Warmińskiego.

Wtorkowe spotkanie miało niezwykle przyjemną atmosferę, pełne było opowieści, pytań od zgromadzonych słuchaczy, ale również wzajemnej wymiany opinii i wiadomości. Za sprawą dawnych fotografii ożyły wspomnienia, historie z czasów młodości. Młodsi z zaskoczeniem podziwiali różnorodne oblicza Lidzbarka. Poznaliśmy też wiele interesujących faktów z dziejów miasta, ciekawe mapy dotyczące poszczególnych etapów jego rozwoju zobrazowane pasującymi fotografiami. Po prawie dwóch godzinach wszyscy opuszczali bibliotekę z uśmiechem, ale też z poczuciem niedosytu. Pana Eugeniusza słucha się mianowicie z ogromna uwaga i przyjemnością, a jego zbiory i wiedza są zawsze niesamowitym przeżyciem dla każdego słuchacza.

Projekt „Dwa oblicza – Lidzbark Warmiński – od przeszłości do teraźniejszości” realizowany jest przez grupę obywatelska przy wsparciu Stowarzyszenia Kobiet „Miej Marzenia” oraz dzięki Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich.

I.Treutle/fot.Z.Puszcz

_MG_5491 1376333_476137542543987_3427242288938464984_n 10438138_476137429210665_7112894459534745384_n 10614311_476137155877359_8639437511858222410_n 10704096_476137602543981_2329157289351143592_n