Konkurs wydawnictwa Compass zakończony – wyniki II części konkursu

Z przyjemnością zawiadamiamy o wynikach konkursu fotograficznego organizowanego we współpracy z Wydawnictwem "Compass".

Konkurs polegał na nadesłaniu fotografii z własnej wycieczki a do dnia 6 września 2012 r. Na fotografii należało pokazać mapę wydawnictwa Compass.

Komisja  w składzie przedstawiciela wydawnictwa Compass oraz redakcji Gazety Turystycznej wybrała fotografie trzech (3) osób, które otrzymają zestaw pięciu ( 5) dowolnie wybranych map wydawnictwa Compass.

Nagrodzono następujące osoby, którym gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród w zgodzie z zasadami regulaminu:

  • Michał Zakrzewski
  • Grzegorz Krajewski
  • Marta Zwolak

Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Compass.
Mapy do wyboru lub zakupu dostępne są na stronie http://compass.krakow.pl

Polecamy mapę "Mazury Środkowe - Szlak Krutyni"