Jesienne Biegi Na Orientację

 

Organizator: Pracownia Turystyczno- Krajoznawcza Pałacu Młodzieży w Olsztynie

Ranga zawodów: popularyzacyjne

Forma: drużynowe (marsz) i indywidualne (marszobieg)

Termin: 07.11.2009r

– od godz. 9.00 – przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie kart startowych i map

– godz. 10.00 – zbiórka zawodników, omówienie zawodów

– godz. 10.30 – rozpoczęcie startu /zgodnie z minutami startowymi/

 

 

Miejsce: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (hol), ul. Parkowa – szatnia i biuro zawodów, bieganie w Lesie Miejskim.

 

Kategorie drużynowe:

1.„RR” - rodzina

2.„SPC”- drużyny szkół podstawowych chłopców

3.„SPD”- drużyny szkół podstawowych dziewcząt

4.„SGC”- drużyny szkół gimnazjalnych chłopców

5.„SGD”- drużyny szkół gimnazjalnych dziewcząt

6.„SSC”- drużyny szkół średnich chłopców

7.„SSD”- drużyny szkół średnich dziewcząt

 

Kategorie indywidualne kobiet i mężczyzn:

8.OPEN –K, trasa dla kobiet dł. ok. 3 km

9.OPEN –M, trasa dla mężczyzn/, dl. ok. 5 km

10.OPEN – Otwarta, dla początkujących (damska i męska razem), dł. ok. 2 km..

 

Mapa: „LIKUSY” w skali 1: 10000

 

Przebieg zawodów:

W sekretariacie zawodów w holu CEiIK kierownicy drużyn pobierają oprócz kart startowych także czyste mapy do wykreślenia swoich tras z map wzorcowych przygotowanych przez organizatorów. Dla zawodników indywidualnych mapy z wyrysowanymi trasami przygotują organizatorzy. Kolejność odnajdywania i potwierdzania punktów obowiązkowa, w kolejności jak są wyrysowane na mapie i zgodnie z kolejnością kodów podanych w opisie dla danej kategorii.

 

Zespół Organizatorów:

Kierownik zawodów - Alicja OPALIŃSKA, Sędzia główny - Bogdan LECH, Sędziowie pomocniczy –Tomasz POŁOM i Michał LECH oraz dwie

osoby z Pałacu Młodzieży.

 

Zgłoszenia w dniu zawodów.

Pytania odnośnie imprezy: Bogdan Lech, e-mail: boglech@o2.pl lub tel. 504 981 575

 

Postanowienia różne:

 

  • Impreza nie jest ubezpieczona!!!!
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprzestrzegania przez zawodników przepisów bezpieczeństwa i zachowania niezgodnego z ogólnie obowiązującymi zasadami. Opiekunowie proszeni są o szczególną opiekę nad dziećmi w czasie przemarszu na start i powrót z mety.
  • Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
  • Kierownictwo ma prawo zdyskwalifikować osoby lub drużyny, łamiące powyższe ustalenia;

 

 

Organizatorzy

Zawodnicy indywidualni także będą musieli wyrysować dla siebie trasę z mapy wzorcowej. W związku z tym proponuję zabrać oprócz kompasu i folii na mapę także swój ulubiony długopis (najlepiej czerwony). Za to do pobrania będą opisy punktów kontrolnych w formie piktogramów dla każdej kategorii indywidualnej. Pozdrawiam. Bogdan LECH