Jesienne biegi na orientację w Olsztynie [22-11-20008]

Organizator: Pracownia Turystyczno- Krajoznawcza Pałacu Młodzieży w Olsztynie

Ranga imprezy: popularyzacja orienteeringu

Forma: drużynowe (marsz) i indywidualne (bieg)

Termin: 22.11.2008 r.(sobota) – w godz. 9.30 –10.30 przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie kart startowych;

– godz. 11.00 – rozpoczęcie startu /zgodnie z minutami startowymi/.

Start oddalony ok. 600 m od biura zawodów.

Miejsce: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul Parkowa

Mapa: „LIKUSY” w skali 1: 10000, e-2,5 m


Kolejność odnajdywania i potwierdzania punktów obowiązkowa, w kolejności jak są wyrysowane na mapie i zgodnie z kolejnością kodów dla danej kategorii.

 

Kategorie drużynowe:

1.„RR” - rodzina

2. Drużyny szkół podstawowych dziewcząt i chłopców

3.Drużyny szkół gimnazjalnych dziewcząt i chłopców

4.Drużyny szkół średnich dziewcząt i chłopców

 

Kategorie indywidualne kobiet i mężczyzn:

5. OPEN –K, trasa dla kobiet dł. ok. 3 km

6. OPEN –M, trasa dłuższa /dla mężczyzn/, dł. ok. 4 km

7. OPEN – Otwarta, dla zawodników początkujących, dł. ok. 2 km.

 

Opłata startowa: 3 zł. (po terminie 5 zł)

Przebieg zawodów: W biurze zawodów kierownicy drużyn pobierają oprócz kart startowych także czyste mapy do wykreślenia swoich tras z map wzorcowych przedstawionych przez organizatorów. Dla zawodników indywidualnych mapy z trasami przygotują organizatorzy.

Zespół Organizatorów: Kierownik zawodów - Alicja OPALIŃSKA

Sędzia główny - Bogdan LECH

Sędzia pomocniczy –Tomasz POŁOM i Michał LECH

 

Zgłoszenia:

- do kategorii indywidualnych - do 18.11.2008: Bogdan Lech, e-mail: boglech@o2.pl

do kategorii zespołowych - do 20.11.2008: Alicja Opalińska, e-mail: alaopalinska@wp.pl

 

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Impreza nie jest ubezpieczona!!!!

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprzestrzegania przez zawodników przepisów bezpieczeństwa i zachowania niezgodnego z ogólnie obowiązującymi zasadami.

Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;

Kierownictwo ma prawo zdyskwalifikować osoby lub drużyny, łamiące powyższe ustalenia.