Finał projektu “Dwa Oblicza”

Projekt „Dwa oblicza – LIDZBARK WARMIŃSKI – od przeszłości do teraźniejszości w słowie i obrazie” powstał spontanicznie, jako oddolna inicjatywa mieszkanek i miłośniczek Lidzbarka Warmińskiego, które postanowiły przybliżyć lidzbarczanom historię ich Małej Ojczyzny. Nie tylko przybliżyć, ale również zaangażować ich do czynnego uczestnictwa w tworzeniu kulturalnych przestrzeni miasta, łącząc w sobie w różnorodny sposób aktywność, zdobywanie i przekazywania wiedzy. W ubiegły weekend projekt miał swoje uroczyste zakończenie połączone z wystawą przedstawiającą efekty kilkumiesięcznej pracy.

10444427_487440801413661_5225100558125729152_nPunktem wyjściowym do działań w ramach projektu były zdjęcia i karty pocztowe z kolekcji Pana Eugeniusz Borodija, z widokiem najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych dla miasta miejsc i budynków, a także ukazujące ludzi ówcześnie zamieszkujących Lidzbark Warmiński. Te wybrane obrazy posłużyły do ułożenia tras wycieczek pieszych po mieście i opowieści o ich historii - realizowanych przez Izabelę Treutle. Kolejnym, równolegle odbywającym się krokiem było wykonanie stylizowanych na wybrane zdjęcia i karty sesji z udziałem obecnych mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego realizowane przez Zofię Puszcz.

Projekt spotkał się dużym odzewem lokalnej społeczności i osiągnął zamierzone przed realizacją cele. Wzięło w nim udział kilkaset osób jako wolontariusze, statyści i osoby biorące udział w wycieczkach. Zainteresowanie znacznie przekroczyło zakładaną ilość chętnych uczestniczących we wspólnej zabawie, poznawaniu dziejów swojej małej ojczyzny, biorących udział w kreowaniu własnej przestrzeni twórczej ale i tworzeniu historii miasta.

Wystawa finałowa odbyła się w największej sali konferencyjnej Hotelu Krasicki i przyciągnęła wielu zainteresowanych. Do obejrzenia finałowych plansz trzeba było ustawić się w kolejce. Wszyscy, którzy brali udział w sesjach zdjęciowych otrzymali w ramach podziękowania gotowe karty pocztowe ze swoim wizerunkiem. Karty powstałe w ramach projektu można było nabyć również drogą darowizny.
Grupa projektowa w osobach - Anna Puszcz, Izabela Treutle, Zofia Puszcz, Aleksandra Ostrowska i Joanna Miszkiewicz - składa wszystkim serdeczne podziękowania i obiecuje podjąć próbę dalszej realizacji projektu w nowym roku.

"Gazeta Turystyczna Warmii i Mazur" jest również patronem medialnym projektu "Dwa Oblicza".

Projekt „Dwa oblicza – Lidzbark Warmiński – od przeszłości do teraźniejszości” realizowany jest przez grupę obywatelska przy wsparciu Stowarzyszenia Kobiet „Miej Marzenia” oraz dzięki Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich.

10346215_487438398080568_3781257350894827241_n 10423846_716210861808850_6523870883547662472_n 1535663_488222811335460_3911695668399029226_n 10458628_487441874746887_7635668730232039146_n 10801585_488223051335436_2638123676764541576_n 10436226_488223268002081_1213766758800600114_n 10423637_488223241335417_6065536568103199125_n 10413388_716210871808849_876014211575030115_n