Monthly Archives: grudzień 2007

Czyściec zwany Kortau

Stanisław Piechocki w swojej książce odkrywa nieznaną przez większość mieszkańców Olsztyna mroczną historię spokojnego uniwersyteckiego miasteczka, na terenie którego, w latach 1886-1945 mieścił się zakład psychiatryczny. (więcej…)
Read more

„MAZURY Skarby przyrody i architektury” [wyd.Biały Kruk]

Album ukazuje niezwykłe, surowe piękno przyrody mazurskiej. Wśród leśnych ostępów można tam wciąż spotkać zaczajonego rysia, potężne żubry i groźnego wilka. Nieprzebrane lasy zachowały miejsca, które rzadko ogląda człowiek. Stare puszcze i oczerety żyją pradawnym rytmem, kryjąc w sobie wiele tajemnic. W pejzaż stworzony przez naturę wpisał swoje dzieła człowiek: małe kościółki, sanktuarium w Świętej…
Read more

Harcerska Odznaka Turystyczno – Krajoznawcza (HOTK)

Na terenie Warmii i Mazur odnajdziemy bardzo dużo możliwości uprawiania turystyki. Liczne szlaki piesze, rowerowe, kajakowe zachęcają drużyny do organizacji rajdów i spływów. Harcerska Odznak Turystyczno- Krajobrazowa może być bodźcem dla drużynowych i Rad Drużyn do częstszego wychodzenia w trakcie zbiórek w teren, by podziwiać piękno przyrody oraz poznawać bliższą i dalszą okolicę. Zachęcam do…
Read more

Rozważania o wędrowcu [cz.1]

Wędrowiec – to nie jest hobby, sposób, ba przyjemne spędzenie czasu czy jedno z zainteresowań. Wędrowiec – to postawa. To sposób nie tylko uprawiania jakiegoś zajęcia, ale też sposób bycia. To styl. Który może dotyczyć zarówno kontaktów z Ziemią i jej mieszkańcami, jak też życia i postępowania, a także jednego i drugiego. Można całe życie…
Read more

Rozważania o wędrowcu [cz.2,ost.]

Co jeszcze znajduje się wśród wartości, jakie dały mi wędrówki, a przedtem krajoznawstwo? Akceptacja. Podczas wypraw i wędrówek zdarzają się różne sytuacje – dotyczące zastanej na miejscu rzeczywistości, pogodowe, losowe. Tak różne, jak różnoraki jest świat. Nie wszystko jest przyjemne i radosne. Z bliska widzi się biedę, problemy i zniszczenie. Czasem zachodzi się tam, skąd…
Read more